Ostatnia aktualizacja strony: 23.07.2023, 13:48

Elektroniczna skrzynka podawcza

Piątek, 18 grudnia 2020

Elektroniczna skrzynka podawcza

Zgodnie z art. 16 ust. 1a ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz.U. 2014 poz. 1114), skonfigurowana została na udostępnionej przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji platformie ePUAP Elektroniczna Skrzynka Podawcza dla Miejskiego Przedszkola Specjalnego dla Dzieci Słabowidzących Nr 6 w Legnicy, umożliwiająca doręczanie pism.

Dokumenty przesyłane za pośrednictwem ePUAP winny być opatrzone podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym. Wszelka korespondencja Miejskiego Przedszkola Specjalnego dla Dzieci Słabowidzących Nr 6 w Legnicy  z Klientem będzie przekazywana przez platformę ePUAP.

 

  Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej

  /MP6Legnica/SkrytkaESP/

Metadane

Data publikacji : 18.12.2020
Data modyfikacji : 22.02.2021
Podmiot udostępniający informację:
Miejskie Przedszkole Specjalne Nr 6 dla Dzieci Słabowidzących
Osoba udostępniająca informację:
Dorota Multan Miejskie Przedszkole Specjalne nr 6 dla Dzieci Słabowidzących w Legnicy
Osoba modyfikująca informację:
Dorota Multan
©-2023 Miejskie Przedszkole Specjalne Nr 6 dla Dzieci Słabowidzących. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL