Ostatnia aktualizacja strony: 23.07.2023, 13:48

Sprawozdania finansowe

Poniedziałek, 29 kwietnia 2019

Sprawozdania finansowe

Na podstawie §34 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1911; zm.: Dz. U. z 2018 r. poz. 2471), sprawozdania finansowe jednostki są publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Zespołu Obsługi Jednostek Oświatowych w Legnicy pod adresem: http://www.zojo.bip.legnica.eu/zoj/sprawozdania-finansowe/obslugiwane-jednostki

Metadane

Data wytworzenia : 29.04.2019
Data publikacji : 29.04.2019
Podmiot udostępniający informację:
Miejskie Przedszkole Specjalne Nr 6 dla Dzieci Słabowidzących
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Dorota Multan
Osoba udostępniająca informację:
Grzegorz Enzinger
©-2023 Miejskie Przedszkole Specjalne Nr 6 dla Dzieci Słabowidzących. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL